Tư Vấn Chiến Lược Kinh Doanh

AZ GROUP cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh – kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược bao gồm

  • Khảo sát, nghiên cứu thị trường và lập báo cáo chiến lược
  • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh
  • Triển khai thực hiện chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
  • Hỗ trợ triển khai chiến lược

Kinh nghiệm tư vấn chiến lược kinh doanh

Công ty AZ GROUP hiện là một trong những công ty tư vấn giàu kinh nghiệm nhất trong việc xây dựng chiến lược, kết nối chiến lược công ty với kế hoạch của đơn vị và hỗ trợ triển khai chiến lược. AZ GROUP đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án Tư vấn Chiến lược cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ tại Việt nam.