AZ GROUP - Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường THỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT) - AZ GROUP - Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường
THỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT)
THỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT)

THỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT)

WHAT IS CENTRAL LOCATION TEST?

Thử nghiệm tập trung được thực hiện bằng cách mời những đối tượng mục tiêu đến một địa điểm cụ thể để lắng nghe ý kiến của họ. Cách thức này phù hợp với việc thu thập những phản hồi thông qua việc quan sát, chạm và nếm thử sản phẩm thực tế.

WHY US?THỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT)

  • Tuyển dụng chuyên nghiệp: Ngoài việc sử dụng nguồn thành viên panel to lớn, chúng tôi cũng thực hiện việc dùng thử sản phẩm với các đối tượng mục tiêu ngẫu nhiên trên đường.
  • Đội ngũ chuyên nghiệp: Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế bảng câu hỏi, brief và cách thức giám sát nhằm thu thập phản hồi của người tiêu dùng một cách tự nhiên nhất.
  • Bảo mật: Thử nghiệm tập trung (CLT) đòi hỏi việc cho các đối tượng mục tiêu biết các thông tin chưa có trên thị trường. Đội ngũ fieldwork của chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc chụp hình và chụp màn hình. Đáp viên cũng được tuyển dụng cẩn thận để đảm bảo yêu cầu này.

USE CASETHỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT)

Market Research Service

Food use case of Central Location Test in Vietnam

Dùng thử sản phẩm đồ ăn và thức uống là phổ biến nhất trong phương thức thử nghiệm tập trung (CLT). Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ quy trình cho việc thử nghiệm bao gồm chế biến, nêm nếm, phỏng vấn một cách hiệu quả nhất.

Market Research Service

Electronics use case of Central Location Test in Vietnam

CLT phù hợp với thử nghiệm sản phẩm điện tử. Chúng tôi mang sản phẩm đến địa điểm thử nghiệm và tiến hành đánh giá người dùng. Đáp viên được tuyển dụng ngẫu nhiên từ các cửa hàng điện máy gần đó.

Market Research Service

Design evaluations use case of Central Location Test in Vietnam

Đánh giá thiết kế và bao bì sản phẩmcũng là một trong những mục phù hợp với phương thức thử nghiệm tập trung (CLT). Đội ngũ phỏng vấn viên chuyên nghiệp của chúng tôi thu thập ý kiến người tiêu dùng đảm bảo sự thoải mái và tính bảo mật.

PROCEDURETHỬ NGHIỆM TẬP TRUNG (CLT)

Market Research Service

Step 1 of procedure for Central Location Test in Vietnam

Liên hệ với chúng tôi để chia sẻ mục tiêu và nhóm đối tượng bạn cần thực hiện thử nghiệm tập trung (CLT).

Market Research Service

Step 2 of procedure for Central Location Test in Vietnam

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đề xuất phương thức nghiên cứu, đối tượng phỏng vấn, thời gian và chi phí hợp lý nhất.

Market Research Service

Step 3 of procedure for Central Location Test in Vietnam

Tuyển dụng và mời các ứng viên phù hợp nhất đến buổi thử nghiệm tập trung. Các trang thiết bị cần thiết được chuẩn bị đầy đủ để đáp viên luôn được thoải mái chia sẻ nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật.

Market Research Service

Step 4 of procedure for Central Location Test in Vietnam

Một báo cáo hoàn chỉnh với những phản hồi từ nhân viên, điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất sẽ được gửi đến và trình bày trước bộ phận quản lý của doanh nghiệp.