Nghiên Cứu Định Lượng

Với kinh nghiệm dày dặn trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và một đội ngũ phỏng vấn viên có mặt khắp Việt Nam, AZ GROUP có khả năng tổ chức thực hiện tất cả các loại hình dự án trong nghiên cứu định lượng.

Chúng tôi tự đặt chúng tôi như là thành viên trong đội ngũ nghiên cứu thị trường của khách hàng, hợp tác với khách hàng trong suốt quá trình nghiên cứu, từ lúc thiết kế cho đến giao dữ liệu. Chúng tôi thực hiện điều này vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường quan trọng như thế nào đối với kinh doanh của khách hàng.

Dịch Vụ Nghiên Cứu Định Lượng

  • Hành vi tiêu dùng (U&A)
 
  • Khách hàng bí ẩn (Mystery Shopping)
 
  • Nghiên cứu cảm quan sản phẩm/mẫu quảng cáo
 
  • Thử sản phẩm tại chỗ (CLT) (Product test/Preview/Link test/Ads@work)
 
  • Thử sản phẩm tại nhà (HUT hay HPT)
 
  • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Surveys)
 
  • Kiểm tra hệ thống phân phối (Distribution check)
 
 • Thói quen truyền thông/Theo dõi quảng cáo (Media habit/Advertising) ...

Đội ngũ fieldworker

Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tuyển chọn đáp viên và xử lý số liệu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường giúp chúng tôi có nhiều giải pháp trong việc thực hiện trôi chảy những dự án khó tuyển đáp viên. Lực lượng fieldwork của chúng tôi tập hợp hơn 500 nhân viên được đào tạo đầy đủ:
  • TP Hồ Chí Minh: 200
 
  • Hà Nội: 150
 
  • Hải Phòng: 50
 
  • Đà Nẵng: 50
 
  • Qui Nhơn 30
 
  • Nha Trang: 30
 
 • Cần Thơ: 30