Báo Cáo Ngành

Các chuyên viên phân tích của AZ GROUP có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú về nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu. Dựa trên nền tảng này, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp. Lập thành báo cáo các ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam.  

BÁO CÁO KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

Cung cấp báo cáo thị trường có giá trị Khảo sát, đánh giá, so sánh,… sản phẩm và đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu, củng cố và thấu hiểu nhu cầu và cách thức hoạt động của thị trường Giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY

Báo cáo phân tích công ty bao gồm mô hình dự báo hoàn chỉnh, các phân tích chi tiết và môi trường kinh doanh của các công ty niêm yết hoặc chưa niêm yết.
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Cung cấp báo cáo ngành đáng tin cậy Cung cấp nghiên cứu chuyên sâu, phân tích và sự hiểu biết một cách toàn diện Thu thập và cung cấp thông tin quan trọng cũng như sự thấu hiểu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh Hỗ trợ khách hàng đưa ra chiến lược tối ưu.
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VĨ MÔ

Báo cáo phân tích các diễn biến của thị trường, gồm các phân tích chi tiết về các cổ phiếu quan trọng, đem lại cho Nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan về các xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU DOANH NGHIỆP

Cung cấp thông tin theo hình thức Báo cáo doanh nghiệp: – Thấu hiểu và đánh giá đối tác kinh doanh, từ đó có thể giảm thiểu rủi ro và thêm nhều cơ hội – Ra quyết định đúng đắn và chính xác hơn trong mọi lĩnh vực kinh doanh.
 

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

Phân tích dữ liệu, đánh giá và tìm kiếm đối tác tiềm năng theo tiêu chí của khách hàng Liên hệ, sắp xếp và lên kế hoạch cho các cuộc họp và thảo luận Giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.